Disable Preloader

Návštěvní řád

Pokyny pro návštěvníky

městské lázně vsetín

 • Dětem mladším 13 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která vykonává nad takovým dítětem soustavný dohled.
 • Dětem do 1 roku není vstup do bazénové haly povolen.
 • Tobogán smějí samostatně používat osoby (pouze plavci) starší 8 let, děti do věku 8 let musí mít doprovod osoby za ně zodpovědné (starší 18 let).
 • Cennosti si uzamkněte v bezpečnostních trezorcích ve vstupní hale, provozovatel neručí za ztrátu nebo zcizení.
 • Zujte si obuv a uložte si své osobní věci do uzamykatelných skříněk a uzamkněte.
 • Po celou dobu pobytu jste povinni mít viditelně připevněny čipové hodinky na ruce, za ztrátu čipu se účtuje při odchodu poplatek ve výši 200 Kč.
 • Z hygienických důvodů se před vstupem do bazénu řádně umyjte mýdlem a osprchujte.
 • Používejte čistý plavecký oděv a plážovou obuv. Je zakázáno koupání ve spodním prádle.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na mokré dlažbě, soustavně dohlížejte na své děti a zabraňte možnému úrazu.
 • V prostorách bazénové haly se chovejte tak, ať neohrozíte zdraví svoje a ostatních návštěvníků (neběhejte, neskákejte, nesrážejte se do vody, neznečišťujte vodu ani své okolí).
 • Při odchodu z bazénů do šaten se osprchujte a řádně osušte, zamezíte tím možnému zanášení vody do prostoru šaten.
 • Udržujte ve svém okolí čistotu a pořádek, chovejte se k ostatním ohleduplně.
 • Při odchodu si zkontrolujte své osobní věci, skříňku nechte odemčenou.
 • Celé znění návštěvního řádu naleznete níže v odkazu na soubor v pdf. formátu.

Návštěvní řád bazénu.pdf

Návštěvní řád sauny .pdf