Bazén a atrakce

Masážní trysky

Městské lázně Vsetín

Masážní trysky

Pokyny pro návštěvníky

 • Dětem mladším 13 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která vykonává nad takovým dítětem soustavný dohled.
 • Dětem do 1 roku není vstup do bazénové haly povolen.
 • Tobogán smějí samostatně používat osoby (pouze plavci) starší 8 let, děti do věku 8 let musí mít doprovod osoby za ně zodpovědné (starší 18 let).
 • Cennosti si uzamkněte v bezpečnostních trezorcích ve vstupní hale, provozovatel neručí za ztrátu nebo zcizení.
 • Zujte si obuv a uložte si své osobní věci do uzamykatelných skříněk a uzamkněte.
 • Po celou dobu pobytu jste povinni mít viditelně připevněny čipové hodinky na ruce, za ztrátu čipu se účtuje při odchodu poplatek ve výši 200 Kč.
 • Z hygienických důvodů se před vstupem do bazénu řádně umyjte mýdlem a osprchujte.
 • Používejte čistý plavecký oděv a plážovou obuv. Je zakázáno koupání ve spodním prádle.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na mokré dlažbě, soustavně dohlížejte na své děti, zabraňte možnému úrazu.
 • V prostorách bazénové haly se chovejte tak, ať neohrozíte zdraví svoje a ostatních návštěvníků (neběhejte, neskákejte, nesrážejte se do vody, neznečišťujte vodu ani své okolí).
 • Při odchodu z bazénů do šaten se osprchujte a řádně osušte, zamezíte tím možnému zanášení vody do prostoru šaten.
 • Udržujte ve svém okolí čistotu a pořádek, chovejte se k ostatním ohleduplně.
 • Při odchodu si zkontrolujte své osobní věci, skříňku nechte odemčenou.

Bezbariérový přístup

Pro zajištění přístupu handicapovaných osob do zařízení městských lázní je do zvýšeného přízemí vybudována souběžně s chodníkem rampa a je upraven hlavní vstup do budovy. Další úpravy řeší bezbariérový přístup do hygienických zařízení v dámské a pánské šatně, do bazénové haly a na venkovní terasu. Na okrajích velkého a relaxačního bazénu je možné umístit na požádání mobilní otočný zvedák, který přesune imobilního návštěvníka do bazénů. Venkovní plochy jsou bezbariérově přístupné z přilehlého chodníku i z parkoviště.

V současné době bohužel není umožněn imobilním osobám vstup do 2. podlaží.

Parametry masážních trysek

 • Hloubka vody
  1,2m
 • Plocha
  30m2
 • Teplota vody
  32°C
 • Aktuální obsazenost
  0/200

Provozní doba

*Ve všední dny dochází k pronájmu školám a organizacím. Aktuální provozní dobu krytého bazénu, sledujte zde na webových stránkách (rozvrh) nebo na informační tabuli u vstupu do budovy

Mohlo by Vás zajímat

Rozpis bazénů

Podívejte se na rozpis a zjistěte, kdy můžete přijít

Do rozpisu >
Ceník

Ceník všech služeb naleznete na jednom místě.

Do ceníku >

Fotogalerie bazénu a sauny

Podívejte se, jak to u nás vypadá