Disable Preloader

Návštěvní řád

Pokyny pro návštěvníky

Koupaliště Pod Pecníkem

  • Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se umýt mýdlem a osprchovat se a dodržovat osobní hygienu. Zachovávat čistotu v areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.
  • Do všech bazénů je nutné vcházet výhradně přes brodítka za současného osprchování se.
  • Doporučuje se nebrat do areálu koupaliště cenné věci a větší obnos peněz. Provozovatel neodpovídá za cenné věci vnesené do vnitřních prostor areálu a věci ponechané bez dozoru. Dále neodpovídá za odložená dopravní prostředky návštěvníků (např. jízdní kola).
  • Návštěvník je povinen opustit bazény 30 minut před ukončením provozní doby.
  • Dětem mladším 13 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která vykonává nad takovým dítětem soustavný dohled.
  • Dětem do 1 roku není vstup do bazénů povolen.
  • Děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plenkových kalhotkách opatřených gumičkou kolem nohou.
  • Návštěvník dbá na pokyny plavčíka a dalších pracovníků koupaliště a na pokyny na informačních tabulích.
  • Zakoupením platné vstupenky/permanentky do areálu koupaliště se každý návštěvník podrobuje ustanovení Návštěvního řádu.