Disable Preloader

Návštěvní řád

Pokyny pro návštěvníky

Koupaliště Pod Pecníkem

  • Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se umýt mýdlem a osprchovat se a dodržovat osobní hygienu. Zachovávat čistotu v areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.
  • Do všech bazénů je nutné vcházet výhradně přes brodítka za současného osprchování se.
  • Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
  • Doporučuje se nebrat do areálu koupaliště cenné věci a větší obnos peněz. Provozovatel neodpovídá za cenné věci vnesené do vnitřních prostor areálu a věci ponechané bez dozoru. Dále neodpovídá za odložená dopravní prostředky návštěvníků (např. jízdní kola).
  • Návštěvník je povinen opustit bazény 30 minut před ukončením provozní doby