Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Vstupné

 

Dospělý

(doprovod ZTP/P zdarma)

Dítě /Senior /ZTP

(děti od 3 do 15 let, senior nad 65 let, děti od 1 do 3 let zdarma)

Celodenní
Večerní
od 16 hod.
Permanentka Léto 2023 - 10 vstupů
platnost dle provozu koupaliště
Pronájem multifunkčního hřiště - 1 hodina
Školská zařízení
skupina max. 30 dětí bez doprovodu, mimo hodiny
pro veřejnost
  • Děti do 1 roku mají zákaz vstupu do bazénů.
  • Děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plenkových kalhotkách opatřených gumičkou kolem nohou.
  • Permanentka Léto 2023 je platná v době letního provozu koupaliště. Permanentka neopravňuje k přednostnímu vstupu na koupaliště.
  • Vstupy zakoupené na permanentku lze využít v době letních prázdnin pouze na koupaliště Pod Pecníkem.
  • Platnost zakoupených permanentek nelze prodloužit.
  • Vstupné nelze platit šekem ani platební kartou.
  • Návštěvník dbá na pokyny plavčíka a pokyny na informačních tabulích.
  • Zakoupením platné vstupenky/permanentky do areálu koupaliště se každý návštěvník podrobuje ustanovení výše uvedených pokynů a Návštěvního řádu.