Disable Preloader

Návštěvní řád

Pokyny pro návštěvníky

Fotbalový stadion Vsetín

Sportovní areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín, zahrnující v uzavřeném areálu zejména fotbalové hřiště, budovy a prostory zázemí, tribuny a další zařízení, dále „Sportoviště“. Sportoviště spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987. Společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. však zpravidla není pořadatelem jednotlivých sportovních či jiných akcí pořádaných na Sportovišti. Sportoviště je využíváno zejména pro účely fotbalového sportu ve Vsetíně, ale také pro sportovní činnost mateřských, základních škol, místních neziskových organizací či veřejnosti. Správu Sportoviště provozovatel provádí prostřednictvím správce areálu.

Tento návštěvní a provozní řád je vyhlášen společností Vsetínská sportovní, s.r.o., jako provozovatelem Sportoviště, a určuje právně závazná pravidla chování všech návštěvníků Sportoviště, kteří do areálu Sportoviště vstupují a využívají jeho zařízení, (dále „Návštěvní řád“).

Pořadatel akce je za podmínek dále uvedených oprávněn vydat vlastní Pořadatelský návštěvní řád upravující specifická pravidla návštěv jím pořádaných akcí, (dále „Pořadatelský návštěvní řád“). Návštěvník v takovém případě musí zachovávat pravidla obou návštěvních řádů. Případnou kolizi řeší čl. 10 Návštěvního řádu.

Celé znění návštěvního řádu naleznete níže v odkazu na soubor v .pdf formátu.

Návštěvní řád fotbalový stadion .pdf