logo znak

KOUPALIŠTĚ POD PECNÍKEM IV.

Na již 12. kontrolním dnu stavby koupaliště Pod Pecníkem byly řešeny především otázky týkající se  rozvodů vody v objektu šaten  pro veřejnost. Budova již má zastřešení, postupně se provádějí vnitřní omítky. Kolem budovy a bazénů se provádí zásyp technologických potrubí, a také pokročila i stavba víceúčelového hřiště, kde se ozasují podkladové vrstvy.