logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak
Vsetín
Počasí
AKTUALITY
Upozornění! 06.12.2021
V pátek 10. 12. 2021 budou od 14 hod. městské lázně pro veřejnost uzavřeny z důvodu plánované opravy technologií.
Provoz bude obnoven v sobotu 11. 12. 2021 dle běžného rozpisu.
Mikuláš rozdával na bazéně. 02.12.2021

Svatý Mikuláš byl vždycky štědrý k dětem a je označován jako patron námořníků, rybářů, vorařů, prostě měl vodu rád, a tak se i bazén v Městských lázních ve Vsetíně stal pravidelným místem oslav jeho svátku. Navíc byl ochráncem dětí a pomocníkem v nouzi, a tak jsou mikulášské besídky zároveň spojeny s jeho příslovečnou štědrostí. Nejinak tomu je i dnes 2. prosince, kdy se objevil v doprovodu anděla i čerta a připravil plný košík dobrot.

Vážení návštěvníci Městských lázní Vsetín 29.11.2021

Z provozních důvodů bude v pokladně městských lázní dne 19. 12. 2021 ukončen příjem papírových platebních poukázek (Ticket Benefits, Sodexo, Cheque Déjeuner). Platné poukázky se budou znovu přijímat od 2. 1. 2022. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE: COVID-19 A REŽIM OD 22.11.2021 22.11.2021

PLATNOST OD 22. 11. 2021

Dle nařízení vlády musí návštěvník u pokladny prokázat bezinfekčnost jednou z těchto variant:

- potvrzení o aplikaci očkovací látky starší 14 dní (u jednodávkového schématu)
- potvrzení o aplikaci druhé dávky očkovací látky starší 14 dní (u dvoudávkového schématu očkování)
- potvrzení o prodělané nemoci ne starší 180 dni

- negativní RT-PCR test (ne starší 72 hodin)

  • osob do dovršení 18 let věku
  • osob, které se nemůžou očkovat z důvodu kontraindikace (lékařské potvrzení nebo záznam v ISIN)
  • od aplikace první dávky očkovací látky (jednodávkové schéma) neuplynula doba 14 dnů
  • od aplikace druhé dávky očkovací dávky (dvoudávkové schéma) neuplynula doba 14 dnů

Děti do 12 let věku bezinfekčnost neprokazují, věk dítěte je nutno prokázat (např. kartou zdravotní pojišťovny).

INFORMACE: COVID-19 A REŽIM OD 1.11.2021 01.11.2021

Pokyny pro vstup do Městských lázní Vsetín: Podmínky platné od 1.11.2021

- při vstupu je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše)

- dodržujte 1,5 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- antigenní testy je možné zakoupit na pokladně krytého bazénu

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ KRYTÉHO BAZÉNU!

Podmínkou vstupu dle Mimořádného nařízení vlády je prokázání bezinfekčnosti jednou z možných variant – NEPLATÍ PRO DĚTI DO 12 LET!!!

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

-  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) nejméně 14 dní, nebo

-  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

-  osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Všechny aktuality >>
PARTNEŘI