logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak
Vsetín
Počasí
AKTUALITY
Koupaliště Pod Pecníkem 08.08.2022

Dnes 8. 8. 2022 zůstává koupaliště Pod pecníkem vzhledem
k nepříznivému počasí uzavřené.

Zimní stadion se připravuje na další sezónu 02.08.2022

Další sezóna na zimním stadionu Na Lapači je za dveřmi, první vrstva ledu je již připravená. Chladit a ledovat se bude ještě několik dní, ale brzy bude led připraven
pro tréninky VHK i širokou veřejnost.

Vzhledem k celkovému zdražování energií došlo ke změnám v ceníku ledové plochy. Aktuální ceník naleznete zde: http://www.vsetinskasportovni.cz/zimni-stadion/cenik-sluzeb-zimni-stadion.html

Sanitární dny v lázních 01.08.2022

Vážení návštěvníci Městských lázní Vsetín,
upozorňujeme, že v termínu od 22. srpna do 4. září 2022 budou probíhat pravidelné sanitární dny a údržbové práce, u kterých je nutné vypuštění bazénu.
Proto budou ve výše uvedené dny městské lázně, včetně venkovního bazénu Sokolák, uzavřeny.

Městské lázně budou opět v provozu od pondělí 5. září 2022, včetně spuštění provozu sauny.

Děkujeme za pochopení.

Změna provozní doby na koupališti 26.07.2022

Vážení návštěvníci,

upozorňujme, že od pondělí 1. srpna 2022 dojde ke změně provozní doby
na koupališti Pod Pecníkem. Koupaliště bude ve všední i víkendové dny
otevřeno od 9 do 19 hodin. Otevírací doba je dále závislá na venkovní teplotě
a předpovědi počasí.

Aktuální informace naleznete zde na webu nebo na FB stránkách.

Změna Návštěvního řádu koupaliště Pod Pecníkem 21.07.2022

Změna v Návštěvním řádu koupaliště Pod Pecníkem ve Vsetíně

Dodatek pro dobu 21.07.2022 do 04.09.2022

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště U Průmyslovky, Pod Pecníkem 2241, Vsetín a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Pro dobu od 21.07.2022 do 04.09.2022 se stanoví tato další ustanovení.

V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a tohoto dodatku návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců koupaliště!

       Povinný doprovod

 1. Dětem mladším 13 let je vstup do areálu koupaliště dovolen jen v doprovodu plně svéprávné osoby starší 18 let, která je povinna nad takovým dítětem vykonávat soustavný dozor a odpovídá za jejich bezpečnost. Jedna taková doprovázející osoba může doprovázet nejvýše tři děti mladší 13 let, pokud je schopna nad dětmi soustavný dozor řádně vykonávat. Návštěvník i doprovázející osoba jsou povinni splnění těchto podmínek na místě na žádost pracovníků koupaliště prokázat.
 2. Toto v předchozím odstavci uvedené ustanovení o doprovodu dětí mladších 13 let neplatí pro:
 3. zákonného zástupce doprovázející vlastní děti,
 4. pro poručníka, pěstouna či soudem ustanovenou pečující osobu doprovázející děti, o něž je povinen pečovat,
 5. nahlášené organizované skupiny, např. plavecké školy, příměstské tábory apod.
 6. Při porušení tohoto ustanovení může být doprovázející návštěvník i dítě z areálu koupaliště vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

       Omezení vstupu do areálu a do vody bazénů a vodních atrakcí

 1. Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.
 2. Do bazénů a brouzdaliště nemají přístup děti do 1 roku věku.
 3. Vstup nebo použití areálu koupaliště může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek bezpečnost provozu letního koupaliště, čistotu bazénu a mravně společenské zásady.
 4. Návštěvníci, kteří nebudou i přes napomenutí respektovat shora uvedené zásady a ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vykázáni z areálu zaměstnanci provozovatele, strážní službou nebo přivolanou policií.

       Vyloučení z návštěvy koupaliště na dobu do 04.09.2022

 1. Návštěvník, který byl v době od 21.07.2022 do 04.09.2022 za porušení nebo nedodržování Návštěvního řádu ve znění tohoto dodatku vykázán z areálu koupaliště, je na dobu do 04.09.2022 zcela vyloučen z návštěvy areálu koupaliště a nemá na něj umožněn vstup, a to ani v doprovodu jiné osoby.

 

      Ve Vsetíně, dne 20.07. 2022

       Provozovatel:

       Vsetínská sportovní, s.r.o.

Všechny aktuality >>
PARTNEŘI