logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak
AKTUALITY
Upozornění! 06.12.2021
V pátek 10. 12. 2021 budou od 14 hod. městské lázně pro veřejnost uzavřeny z důvodu plánované opravy technologií.
Provoz bude obnoven v sobotu 11. 12. 2021 dle běžného rozpisu.
Mikuláš rozdával na bazéně. 02.12.2021

Svatý Mikuláš byl vždycky štědrý k dětem a je označován jako patron námořníků, rybářů, vorařů, prostě měl vodu rád, a tak se i bazén v Městských lázních ve Vsetíně stal pravidelným místem oslav jeho svátku. Navíc byl ochráncem dětí a pomocníkem v nouzi, a tak jsou mikulášské besídky zároveň spojeny s jeho příslovečnou štědrostí. Nejinak tomu je i dnes 2. prosince, kdy se objevil v doprovodu anděla i čerta a připravil plný košík dobrot.

Vážení návštěvníci Městských lázní Vsetín 29.11.2021

Z provozních důvodů bude v pokladně městských lázní dne 19. 12. 2021 ukončen příjem papírových platebních poukázek (Ticket Benefits, Sodexo, Cheque Déjeuner). Platné poukázky se budou znovu přijímat od 2. 1. 2022. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE: COVID-19 A REŽIM OD 22.11.2021 22.11.2021

PLATNOST OD 22. 11. 2021

Dle nařízení vlády musí návštěvník u pokladny prokázat bezinfekčnost jednou z těchto variant:

- potvrzení o aplikaci očkovací látky starší 14 dní (u jednodávkového schématu)
- potvrzení o aplikaci druhé dávky očkovací látky starší 14 dní (u dvoudávkového schématu očkování)
- potvrzení o prodělané nemoci ne starší 180 dni

- negativní RT-PCR test (ne starší 72 hodin)

  • osob do dovršení 18 let věku
  • osob, které se nemůžou očkovat z důvodu kontraindikace (lékařské potvrzení nebo záznam v ISIN)
  • od aplikace první dávky očkovací látky (jednodávkové schéma) neuplynula doba 14 dnů
  • od aplikace druhé dávky očkovací dávky (dvoudávkové schéma) neuplynula doba 14 dnů

Děti do 12 let věku bezinfekčnost neprokazují, věk dítěte je nutno prokázat (např. kartou zdravotní pojišťovny).

INFORMACE: COVID-19 A REŽIM OD 1.11.2021 01.11.2021

Pokyny pro vstup do Městských lázní Vsetín: Podmínky platné od 1.11.2021

- při vstupu je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše)

- dodržujte 1,5 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- antigenní testy je možné zakoupit na pokladně krytého bazénu

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ KRYTÉHO BAZÉNU!

Podmínkou vstupu dle Mimořádného nařízení vlády je prokázání bezinfekčnosti jednou z možných variant – NEPLATÍ PRO DĚTI DO 12 LET!!!

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

-  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) nejméně 14 dní, nebo

-  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

-  osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Bruslení pro veřejnost 21.10.2021

V neděli 31. října bude na zimním stadionu další bruslení pro veřejnost
v čase od 15:00 do 16:30.

Vstup: tentokrát mimořádně ZDARMA! 

Informace o Škole bruslení 21.10.2021

Vážení příznivci Školy bruslení,
Původní plán uskutečnit kurzy bruslení pro děti v měsíci listopadu narušila nepříznivá situace ohledně onemocnění Covid-19. Nutnost prokázat při každé lekci bezinfekčnost účastníků a jejich doprovodu a nejistota dokončení celého kurzu (kvůli možnému zpřísnění epidemiologických opatření), vedla k rozhodnutí, že letošní podzimní
Škola bruslení neproběhne.
Doufáme, že na jaře bude situace jiná a Škola bruslení se bude moci uskutečnit v plném rozsahu.

 

Zároveň Vás chceme touto cestou poprosit o vyplnění ankety, zda byste vaše dítě do kurzu přihlásili, třeba i v případě přetrvávajícího nařízení o prokázání bezinfekčnosti. Anketu naleznete zde: https://forms.gle/GwvknzDqeV7eKUew8

 

Základní informace o kurzu: Škola bruslení obsahuje 10 lekcí, je pro děti
od 4 do 15 let, cena celého kurzu je 990 Kč. Přilba a vlastní brusle jsou nutností. Místo konání – zimní stadion Na Lapači.

 

Děkujeme za pochopení a případné vyplnění ankety

Nedělní bruslení na Lapači 14.10.2021

V neděli 17. října bude na zimním stadionu opět bruslení pro veřejnost.

 

Čas: od 11:30 do 13:00

Vstup: 40 Kč (děti do 5 let zdarma) a prokázání bezinfekčnosti.

Sauna opět v provozu 05.10.2021

Od středy 6. října bude sauna v městských lázních opět v provozu. Přijďte si dopřát finskou saunu s aromaterapií nebo vyzkoušet parní saunu, která je po kompletní rekonstrukci. K dispozici je také ochlazovací bazének, venkovní terasa a relaxační zóna pro odpočinek.

Provozní dobu a platný ceník naleznete na webu http://www.vsetinskasportovni.cz/mestske-lazne/wellness.html, případně u vstupu do lázní.

Upozorňujeme, že k permanentce s 10 vstupy je nutno zakoupit čipové hodinky.

 

Při vstupu do městských lázní, včetně sauny, stále platí nutnost prokázání bezinfekčnosti.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přijďte si zabruslit na Lapač 04.10.2021

V neděli 10. října bude na zimním stadionu Na Lapači od 12:00 do 13:30
bruslení pro veřejnost. Vstup 40 Kč (děti do 5 let zdarma).

 

Upozorňujeme, že je nutné prokázat u vstupu svou bezinfekčnost
(neplatí pro děti do 6 let).

30. ročník plavecké soutěže měst je za dveřmi 04.10.2021

Ve středu 6. října 2021 se uskuteční další ročník Plavecké soutěže měst, do které
se zapojí také město Vsetín. Přijďte do Městských lázní Vsetín v čase určeném
pro veřejnost (vč. kondičního plavání), uplavte na čas 100 m libovolným stylem
a přispějte tak do celkové výsledné tabulky, která rozhodne o umístění našeho města v této soutěži.

 

Cílem akce je propagace kondičního plavání široké veřejnosti. Zúčastnit se mohou všichni, na věku nezáleží.

 

Při účasti na této akci je vstup do lázní zdarma.

 

Turnaj v pétanque zná vítěze 03.10.2021

9. ročník turnaje v pétanque, 9 soutěžních týmů a krásné podzimní počasí, takové bylo páteční dopoledne 1. října na nově zrekonstruovaném pétanque hřišti Na Lapači.
První místo opět obhájil dámský tým PEM.

 

Fotografie z akce a pořadí v článku města: https://www.mestovsetin.cz/seniorsky%2Dturnaj%2Dv%2Dpetanque%2Dznovu%2Dpro%2Dpem/d-546854?fbclid=IwAR1vkWCYiCMcXfw2L3D1JJy8cIYusXg2KDlVBkxjO5z1G24hvMdgb1F2WIk

 

Platební poukázky 23.09.2021

V městských lázních je opět možné uplatnit tyto platební poukázky:
Unišek, Unišek+, Unišek+FKSP, Cadhoc a kartu eBenefity.

 

Do našeho týmu hledáme plavčíka 16.09.2021

 

Informace o vstupu do městských lázní 13.09.2021

Vážení návštěvníci,

Vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření, které se týkají také provozu městských lázní a vzhledem k častým dotazům, oznamujeme, že i nadále
je nutné prokázat bezinfekčnost při vstupu na bazén, a to u všech návštěvníků, včetně dětí od 6 let.

 

http://www.vsetinskasportovni.cz/mestske-lazne.html

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>