logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak

PRACOVNÍ LÉTO

Prázdninový klid neplatí pro pracovníky Vsetínské sportovní. Po více než dvaceti letech sportovní a provozní činnosti ve víceúčelové hale Na Lapači dochází k pozitivním změnám vnitřního vybavení. Nově se instaluje obložení stěn, provádí se renovace divácké tribunky, montáž ochranných sítí, nově jsou vymalovány všechny šatny,  provedla se oprava sociálního zařízení, nově je pořízeno vybavení šatnových skříněk pro sportovce a dokoupeno sportovní nářadí pro tréninkovou činnost. Práce musí být ukončeny do druhé poloviny srpna, kdy budou zahájeny turnajové akce ve florbale a jiné oddílové aktivity. 

Na venkovní nevyužité asfaltové ploše vzniklo pro nejmenší drobotinu sportovní „Člověče nezlob se“ i tradiční „skákaná“ s barevným vyobrazením. 

Sportovní fotbalový stánek v Tyršově ulici dostává v těchto týdnech také novou podobu. Škodlivému plevelu, který se rozrůstá na zeleném pažitu sportovní hrací plochy, věnuje velkou pozornost správce sportoviště Miroslav Vaněk (jedna z dřívějších kvalitních hráčských tváří TJ Z Vsetín).     

                                                                  Text a foto: Julius Ficek