logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak

TYRŠOVKA ČERVENEC 2010

Sportovní fotbalový stadion v Tyršově ulici mění po desítkách let zcela svoji tvář. Po převzetí stadionu Vsetínskou sportovní se intenzivně pracuje na opravě vnitřního zařízení šaten včetně nových místností šaten, klubovny, sekretariátu, sociálního zařízení s novým rozvodem elektřiny i vodního zařízení. 

 Foto a text: Julius  Ficek