logo
Provoz objektů je realizován za finanční podpory
města Vsetín
znak

OPRAVY ŠATEN A ZÁZEMÍ

Začátkem července došlo k zahájení prací na rekonstrukci šaten a zázemí ve sportov ní hale Na Lapači. V šatnách budou opraveny veškeré rozvody vody, tepla a kanalizace. rekonstrukce budou pokračovat celé léto, předpokládaný termín zahájení provozu sportovní haly je 15. 9. 2014.